| BEREGN TILBUD |    | OM MÅL-SELV-TRAPPEN ® |    | OPMÅLING AF TRAPPE |    | HANDELSBETINGELSER |    | KONTAKT |

Handels- og betalingsbetingelser

Procedure ved bestilling
Bestilling er bindende, når den er sendt af sted via maal-selv-trappen.dk.
Når trappen er bestilt kontaktes kunden telefonisk af WOOD STEP A/S med henblik på at afklare, at alle mål og detaljer er korrekte.
Tegninger sendes til kundens endelige accept og først herefter sættes trappen i produktion.

Betaling
Bestilte trapper betales forud sammen med accept af tegninger.
Betaling via netbank eller bankoverførsel.

Levering
Leveringstiden er 6 uger fra godkendt tegning og registreret betaling.
Leveringsbetingelse: franko i regning

Fortrydelsesret
Trapper købt på maal-selv-trappen.dk er specialfremstillede og er derfor ikke omfattet af returret.

Reklamation og mangler
Det påhviler køber senest ved modtagelse af leverancen at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede svarer til, hvad der er aftalt.

Såfremt der er mangler, skal reklamation herover ske skriftligt og være WOOD STEP A/S i hænde senest 8 dage efter levering.
Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af købers mangelsbeføjelser, for så vidt angår mangler, der kunne eller burde have været konstateret ved leveringen eller umiddelbart derefter.

Reklamationsret 24 måneder.

Klageinstanser
I tilfælde af uløselige tvister kan du som privatkunde klage til Byggeriets Ankenævn.

Klager sendes til:
Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K.

www.byggerietsankenaevn.dk

info@byggerietsankenaevn.dkWOOD STEP A/S | HVILHUSEVEJ 36 | 8970 HAVNDAL| +45 8647 6666 | WOODSTEP@WOODSTEP.DK
WOOD STEP A/S | ROSKILDEVEJ 306 | 2610 RØDOVRE | +45 8647 6666 | WOODSTEP@WOODSTEP.DK